TEL. 77 440-22-50
kontakt@crn-nieruchomosci.pl
Energetyczna efektywność budynku
Gdzie jesteś:
Oferta - Energetyczna efektywność budynku
Poniżej prezentujemy ofertę naszej firmy dotyczącą energetycznej efektywności budynku.
Audyty energetyczne

Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne może obejmować:

Audyt energetyczny, poza określeniem zakresu i formy przedsięwzięć termomodernizacyjnych, umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego dla planowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w tym:

Audyty remontowe

Audyt remontowy jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.

Audyt remontowy umożliwia uzyskanie kredytu z premią remontową do 15 % kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia remontowego. O premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku.

Pomiary termowizyjne

Pomiary termowizyjne są metodą badawczą umożliwiającą śledzenie różnych procesów, których przebieg wiąże się ze zmianami emisyjności czy temperatury w czasie albo ze zróżnicowaniem obrazów termicznych poszczególnych obiektów. Wykaz dziedzin, w których wykorzystywana jest termowizja:

Określanie współczynników LAF

Współczynniki LAF (RM), to współczynniki redukujące niekorzystne położenie mieszkania w budynku, uwzględniające straty cieplne wynikające m.in. z :

Najczęściej spotykaną formą określania współczynników LAF była metoda uproszczona w oparciu o zalecenia tabelaryczne, która charakteryzowała się dość dużą niedokładnością z uwagi na to, iż opierała się na usytuowaniu lokalu w budynku nie biorąc pod uwagę pozostałych ważnych czynników mających wpływ na zapotrzebowanie na ciepło.

W związku z tym zalecamy określanie współczynników korygujących metodą „dokładną” w oparciu o zapotrzebowanie na moc cieplną lub zapotrzebowanie na ciepło poszczególnych lokali w budynku.

Weryfikacja mocy zamówionej

Przeprowadzamy weryfikację mocy zamówionej pod kątem porównania poziomu mocy zamówionej u dostawcy ciepła w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Weryfikację należy przeprowadzić w przypadku:

Świadectwa energetyczne

Świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny) jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

W świadectwie energetycznym ( certyfikacie energetycznym ) ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a w szczególnych wypadkach na podstawie zużycia energii.

Adres firmy
Centrum Rozwoju Nieruchomości
ul. Marka Prawego 24
(budynek "ROLNIK")
47-100 Strzelce Opolskie
Dane kontaktowe
kontakt@crn-nieruchomosci.pl
77 440-22-50
Lokalizacja firmy
Skontaktuj się z naszymi specjalistami!
Napisz na kontakt@crn-nieruchomosci.pl lub zadzwoń pod 77 440-22-50.